Estany de Sils

Més actuacions de millora a l'Estany de Sils

De nou, el Dept. de Medi Ambient i Habitatge ha concedit a l'ajuntament de Sils una subvenció per continuar les actuacions de millora de l'espai natural

Continuant amb les propostes consensuades a través del procés participatiu per a la gestió de l'Estany de Sils, l'Ajuntament de Sils va presentar un projecte a la línia d'ajuts als espais PEIN del Dept. de Medi Ambient i Habitatge, el qual ha estat concedit. El projecte aprovat, que porta per títol "Millores paisatgístiques i dels elements d'ordenació de l'ús públic a l'Estany de Sils" es concreta en les següents actuacions:

1. Millores paisatgístiques:

> Millora paisatgística de l'estació de bombament.

> Adequació de la passera sobre la Sèquia de Sils per a l'accés de cadires de rodes, bicicletes i cadiretes de nens.

> Donar continuïtat a la lluita contra la canya, planta al·lòctona invasora, al llarg de la sèquia.

> Integració paisatgística dels aguaits, per disminuir l'efecte de la freqüentació de la zona.

2. Millora del sistema de senyalització de l'itinerari de la zona recuperada

> Substitució dels elements obsolets i/o erronis.

> Incorporació de senyalització per a la difusió dels valors ambientals.

3. Potenciar itineraris alternatius per disminuir la freqüentació de la zona de la llacuna permanent

> Adequar l'itinerari existent per a BTT com a passeig.

> Recuperació de l'antiga ruta de l'Observatori Vell.

> Promoció de les diverses rutes de descoberta de l'espai.

Tagged under gestió

10°C

Estany de Sils

Fair

Humidity: 82%

Wind: 0 km/h

  • 24 Mar 2016 16°C 9°C
  • 25 Mar 2016 15°C 8°C