Estany de Sils

Actuacions per a la millora paisatgística i ambiental de la sèquia de Sils

L'Ajuntament de Sils aposta per una nova gestió de l'Estany de Sils més participativa. En aquesta línia, una de les actuacions consensuades a través de la 1a Jornada de l'Estany de Sils i de les eines estables de participació (bústies de suggeriments i fòrum virtual), ha estat la de "Millorar la qualitat ecològica de la sèquia". Així doncs, a través d'una subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge, s'han definit una sèrie d'actuacions de millora paisatgística i ambiental de la sèquia, en el punt d'entrada a l'Estany de Sils des del nucli urbà.

Actualment, aquest tram de la sèquia presenta un baix índex de biodiversitat, amb presència de nuclis de canya americana molt densos, amb algunes plantes ruderals, aportant un cert aspecte marginal a la zona. Les actuacions pretenen augmentar la vàlua paisatgística i natural d'aquest curs fluvial, revaloritzant els elements d'interès natural presents i solucionant els problemes existents.

Això es concreta en una sèrie d'accions:

  1. Eliminació del canyar de canya americana Arundo donax

  2. Solucionar els problemes d'erosió, colonització i escassa diversitat vegetal.

  3. Desenvolupament de la vegetació arbustiva i arbrada de ribera.

  4. Millora de la zona de pas.

Tagged under gestió

10°C

Estany de Sils

Fair

Humidity: 82%

Wind: 0 km/h

  • 24 Mar 2016 16°C 9°C
  • 25 Mar 2016 15°C 8°C