Estany de Sils

Properes actuacions per a la millora de l’estat ecològic

Estany de Sils 2009

 

Acciónatura, amb el suport de l’Ajuntament de Sils, preveu dur a terme aquest estiu una sèrie d’actuacions amb l’objectiu de millorar l’estat ecològic de la llacuna d’aigua permanent i la sèquia de Sils.

 Amb aquesta actuació la zona augmentarà el seu valor, de manera que tant la població local com els visitants podran gaudir d’una àrea natural protegida de gran valor i riquesa.

 

L’estat ecològic deficient de l’Estany

Aquest problema és especialment rellevant a la llacuna d’aigua permanent. Es manifesta per la baixa qualitat de l’aigua i la presència de comunitats vegetals i animals empobrides. Aquest fet es pot atribuir, a la important aportació de matèria orgànica, nutrients i altres contaminants que hi arriben de les zones agrícoles i urbanitzacions que l’envolten, i també a la baixa taxa de renovació de l’aigua.

A més, les poblacions d’espècies exòtiques introduïdes és un dels factors que ha agreujat aquest problema. Les abundants poblacions de cranc de riu americà (Procambarus clarkii), de tortuga de florida (Trachemys scripta elegans) però sobretot de carpes (Cyprinus carpio) de la llacuna són, en part, les responsables de la pobresa de l’ecosistema, ja que aquestes espècies remouen el sediment, eliminen les plantes submergides i augmenten la terbolesa de l’aigua.

Com millorar la baixa qualitat de l’aigua

Per solucionar aquesta problemàtica, tal i com estableix la Directiva Marc de l’Aigua, Acciónatura procedirà a analitzar l’estat ecològic de l’estany i canals pròxims, mitjançant el càlcul dels indicadors definits per la Directiva Marc de l’Aigua. Aquests indicadors ens permetran avaluar, un cop finalitzada l’actuació, si l’estat ecològic de l’estany ha millorat i en quin grau ho ha fet.

Posteriorment s’aplicaran mesures directes per a la millora de la qualitat de l’aigua. Aquestes se centren en el control de la població de carpes i altres espècies de fauna exòtica. Per aconseguir-ho s’aprofitarà l’època d’estiatge, en el que el nivell de l’aigua és més baix, per procedir a un buidatge forçat de l’estany mitjançant l’ús de motobombes. Un cop el nivell de l’aigua sigui mínim, es procedirà a realitzar una pesca intensiva de les carpes. El mètode que s’utilitzarà per a la seva retirada serà la pesca elèctrica. Aquesta tècnica s’ha provat en diverses zones humides d’arreu d’Europa, amb molt bons resultats ja que al no produir la mort dels peixos, no provoca cap dany a les poblacions de peixos autòctons, ni d’altra fauna present a l’estany.

Tot i que l’objectiu principal són les carpes, s’aprofitarà la operació per capturar el màxim nombre d’exemplars d’altres espècies de fauna exòtica presents a l’estany: el cranc de riu americà i la tortuga de florida. La seva captura es realitzarà mitjançant la instal·lació de trampes en diversos punts de l’estany.

Aquestes actuacions seran dirigides i supervisades per un equip expert en estudis piscícoles, constituïts en la consultora Sorelló. També hi participarà un expert en estudi de tortugues aquàtiques.

Aquesta mesura representa una actuació totalment necessària per a la millora de l’estat ecològic de l’estany, és avalada per la comunitat científica i experts ecòlegs, i compta amb el suport de l’ajuntament de Sils.

Tagged under aigua biodiversitat

10°C

Estany de Sils

Fair

Humidity: 82%

Wind: 0 km/h

  • 24 Mar 2016 16°C 9°C
  • 25 Mar 2016 15°C 8°C