Estany de Sils

 • Actes per celebrar la custòdia del territori

  Aquest cap de setmana es celebrarà la 3a setmana de la custòdia del territori amb l'organització de diverses activitats

  L'ajuntament de Sils ja fa dos anys que forma part de la Xarxa de Custòdia del Territori, organització sense ànim de lucre que impulsa el desenvolupament i l'ús de la custòdia del territori al nostre país. Aquest any l'ajuntament ha signat el seu primer acord de custòdia per gestionar una parcel·la amb un alt valor natural i un gran potencial de recuperació.

  Per celebrar aquest fet i per acompanyar a la Xarxa de Custòdia del Territori en la seva 3a Setmana de Custòdia del Territori, s'han organitzat una sèrie d'activitats per a tots els públics a l'entorn de l'Estany de Sils.

  El dissabte podreu gaudir d'un anellament científic al que esteu tots convidats, acompanyar als agents rurals en l'alliberament d'aus i visitar l'exposició fotogràfica d'ocells que inaugurarem tot seguit.

  El diumenge al matí hi haurà una sessió de contes sobre l'Estany al Centre Cívic i després, sortirem des del moll de l'estació per fer una visita guiada per l'Estany que acabarem amb un aperitiu per a tots els assistents.

  Us hi esperem!

 • Actuacions a la Sèquia de Sils

  Aquests dies la sèquia està patint una sèrie de canvis considerables per tal de millorar el seu estat ecològic.

  El passat 14 d'octubre es van iniciar les actuacions previstes d'eliminació de flora exòtica de la sèquia de Sils, per tal de millorar la qualitat paisatgística de la sèquia i afavorir les comunitats vegetals autòctones, i així aconseguir el bon estat ecològic d'aquesta massa d'aigua.

  A més, aquesta actuació anirà acompanyada d'un dradatge que en breu iniciarà l'Agència Catalana de l'Aigua. No hem d'oblidar que la sèquia no és un curs natural d'aigua, com altres rius i rieres, sinó que es tracta d'un canal artificial creat per l'home, que requereix de manteniment i que sempre corre el perill d'aparèixer artificialitzat. Per aquest motiu és imprescindible combinar ambdós tipus d'actuacions.

  Amb tot, la sèquia de Sils amb els anys ha anat adquirint certa rellevància a nivell ecològic i això ho demostra la gran diversitat de fauna que s'ha localitzat en els darrers estudis. Per això, l'actuació de dragatge s'iniciarà un cop el Departament de Medi Ambient, en col·laboració amb l'ajuntament de Sils, apliqui un protocol d'extracció de la fauna sensible a aquest tipus d'actuacions (amfibis i rèptils), que seran retornats al medi un cop acabat el dragatge.

 • Actuacions per a la millora paisatgística i ambiental de la sèquia de Sils

  L'Ajuntament de Sils aposta per una nova gestió de l'Estany de Sils més participativa. En aquesta línia, una de les actuacions consensuades a través de la 1a Jornada de l'Estany de Sils i de les eines estables de participació (bústies de suggeriments i fòrum virtual), ha estat la de "Millorar la qualitat ecològica de la sèquia". Així doncs, a través d'una subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge, s'han definit una sèrie d'actuacions de millora paisatgística i ambiental de la sèquia, en el punt d'entrada a l'Estany de Sils des del nucli urbà.

  Actualment, aquest tram de la sèquia presenta un baix índex de biodiversitat, amb presència de nuclis de canya americana molt densos, amb algunes plantes ruderals, aportant un cert aspecte marginal a la zona. Les actuacions pretenen augmentar la vàlua paisatgística i natural d'aquest curs fluvial, revaloritzant els elements d'interès natural presents i solucionant els problemes existents.

  Això es concreta en una sèrie d'accions:

  1. Eliminació del canyar de canya americana Arundo donax

  2. Solucionar els problemes d'erosió, colonització i escassa diversitat vegetal.

  3. Desenvolupament de la vegetació arbustiva i arbrada de ribera.

  4. Millora de la zona de pas.

 • Crear una comissió tècnica-científica i elaborar un pla pedagògic, principals conclusions del segon procés participatiu per a la gestió de l’Estany de Sils

  La participació continuarà a través d'un fòrum virtual, bústies de suggeriments  i activitats diverses

  Formar una comissió tècnica- científica per supervisar les intervencions a l'Estany de Sils i preparar un pla pedagògic per coordinar les activitats d'educació ambiental en aquest espai van ser les principals conclusions de la 2a jornada "La gestió i conservació de l'Estany de Sils amb la participació de tots" que es va celebrar aquest dissabte 15 de novembre al Centre Cívic de Sils.

  L'objectiu de la trobada, on van assistir 43 persones, va ser continuar el procés obert l'any passat i obrir la porta a propostes en els camps de la recerca i l'educació ambiental a l'Estany de Sils.

  Actualment hi ha quatre empreses que ofereixen habitualment guiatges per a alumnes a l'Estany de Sils, però també hi ha un bon nombre que en realitzen d'esporàdics. Amb la creació d'un pla pedagògic es milloraria la coordinació entre elles i es crearia un calendari conjunt. També es va proposar d'unificar les diverses senyalitzacions i realitzar accions concretes com, un cop dins de l'Estany, indicar on és el Centre d'Informació (edifici de l'estació de RENFE). Apropar-se a l'escola i a l'institut de Sils va ser una aportació de la taula de treball sobre educació ambiental, que també va proposar fer més sortides a l'espai per al gran públic i una festa de la Dalla per recuperar la memòria històrica i els antics oficis.

  Relaciona't amb la recerca, es va proposar crear una comissió tècnica/científica que coordini les intervencions o estudis de les diferents entitats que actuen a l'Estany; recopilar els treballs existents sobre l'estany, per exemple en una publicació; crear beques de recerca per a fomentar el coneixement dels valors naturals; i gesti ona r les fites que queden per preservar-les i donar-les a conèixer.

  D'altra banda, també es van proposar mesures a llarg termini, la creació d'un òrgan gestor nascut de la comissió tècnica- científica; restaurar noves zones per diversificar i crear nous hàbitats i disposar d'estudis específics sobre la vegetació actual de l'Estany, un catàleg de flora, estudi sobre la connectivitat funcional de l'espai i l'estudi de grups rellevants com la tortuga d'estany, l'espinós, amfibis i rèptils, macroinvertebrats, nàiades i rapalòcers (papallones). Els participants també van proposar demanar mesures compensatòries en la realització de grans infraestructures, com per exemple, l'ampliació de l'autopista.

  La jornada es va dividir en tres blocs. En el primer es va exposar l'estat de coneixement de l'Estany de Sils, quins estudis s'hi ha realitzat i quins fan falta per a poder planificar i gesti ona r-lo de forma adequada. En el segon es van presentar diverses iniciatives d'educació ambiental que s'estan duent a terme en aquest espai natural i els beneficis que representa per a la gestió. També es van fer un breu anàlisi de quines mancances i potencials hi troben els educadors.

  L'últim bloc va ser a la tarda i era l'apartat de participació. Es van formar dues taules de treball amb els temes de recerca i educació ambiental i es van fer propostes per a avançar en cadascun d'aquests apartats.

  Fruit d'una proposta de l'any passat s'ha posat en marxa el portal http://www.estanydesils.cat/, una nova eina per afavorir la comunicació i difusió d'activitats que es duen a terme en aquest espai natural.

  El procés participatiu continuarà a través de la bústia de suggeriments, el fòrum virtual i diverses activitats dirigides a la població.

 • Crema Controlada a l'estany

  L'Ajuntament de Sils, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural han acordat que demà es realitzaran cremes controlades a l'Estany de Sils amb l'objectiu de reduir l'acumulació de biomassa i matèria orgànica en ambients humits, que "actualment compromet el moviment de la fauna que hi habita".

  Segons el consistori, "es preveu cremar una superfície màxima de 2,20 hectàrees de vegetació herbàcia en diferents clapes de forma i mida irregular". Els encarregats d'executar les feines seran el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) i el Cos d'Agents Rurals amb col·laboració de l'Ajuntament de Sils, el qual també ha coordinat i posat a disposició d'aquesta actuació a l'ADF i a la Policia Local.

  Font: Diari de Girona

 • Crema Controlada a l'Estany 2

  cremacontrolada

  Fotografia gentilesa del Dr. Pere Pons

  El passat dilluns, 10 de març, es va portar a terme la crema controlada a l’Estany.

  El passat dilluns, 10 de març, es va portar a terme la crema controlada a l’Estany. Les espècies cremades van ser herbassars de balcalló i canyís. Segons el GPIF, va anar més ràpid del previs. Tot es va desenvolupar amb normalitat.

 • Crònica de la Jornada Tècnica Divulgativa sobre l'Estany de Sils

  jornadatecnicadivulgativa2013

  El passat 9 de novembre de 2013 es va celebrar la Jornada Tècnica Divulgativa sobre l'Estany de Sils amb l'objectiu de concretar accions per a la promoció d'aquest espai natural i donar-li el valor social que es mereix.

  Amb una afluència de 22 assistents, la jornada va esdevenir un acte amb presentacions i aportacions molt interessants. Posteriorment, alguns participants han continuat fent arribar comentaris per completar el llistat d'idees i d'accions que es consideren prioritàries per afavorir l'estat de l'Estany de Sils.

  Aquí podeu descarregar-vos la crònica de la Jornada.

 • Gestió de la vegetació d’aiguamoll amb cavalls

  En el marc del Projecte de restauració i gestió de L'Estany de Sils, Acciónatura està promovent actuacions per millorar la biodiversitat en els herbassars d'aiguamoll i els prats de dalla.

  En els terrenys de propietat d'Acciónatura s'assagen mètodes de gestió com la pastura amb cavalls de la Camarga, i d'altres com la sembra amb farratges i la sega anual. L'avaluació d'aquests mètodes de gestió es fa amb un seguiment científic de la flora i fauna realitzats per la universitat de Girona i pel col·lectiu Bisaroca. En el treball de camp d'alguns dels estudis hi han participat voluntaris de Sils.

  En el cas de la gestió amb cavalls, els resultats obtinguts han estat interessants per la millora de la biodiversitat. Des d'un punt de vista de la flora, les zones amb pastura no han presentat un augment de la riquesa i diversitat de la vegetació, però si que s'ha observat que l'eliminació de plantes dominants com el balcalló ha permès la revegetació amb plantes pròpies d'herbassars humits. Les clarianes d'aigües lliures que s'han creat també han estat útils per la fauna, en especial pels ocells que hi troben aliment i repòs, sobretot en les èpoques de migració.

  Aquests bons resultats han animat a ampliar l'espai de pastura de 2 a 3,4 ha, i el grup actual de 3 cavalls s'ampliarà fins a 4 aquesta primavera. Els cavalls emprats provenen d'un ramat que viu en llibertat als Aiguamolls de l'Empordà, de manera que no necessiten un cobert per guarir-se, ni que els portem menjar ni sal. S'alimenten de les plantes que creixen a la parcel·la i veuen l'aigua del canal que la travessa.

  Acciónatura, a través de l'hípica Vidreres, realitza un control diari de l'estat dels cavalls i del funcionament del tancat elèctric. En el cas d'inundació extrema dels terrenys on estan els cavalls, es preveu la seva recollida i trasllat temporal a les instal·lacions de l'hípica. Aquesta actuació ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente) i del departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

  Acciónatura
 • La participació per a la gestió de l’Estany, un èxit de tots

  Prop de 40 persones van assistir a la 1ª Jornada de l'Estany de Sils, amb  l'objectiu d'iniciar un procés participatiu per determinar els punts clau entorn a la gestió de l'Estany de Sils.

  Algunes de les propostes que es van consensuar al llarg de les taules de treball de la tarda van ser: elaborar un Pla de Gestió de l'Estany de Sils i el seu entorn; la necessitat d'un major coneixement científic de l'Estany per poder definir millor les actuacions; millorar el sistema de difusió i comunicació; i buscar la singularitat de l'espai, sobretot la seva naturalesa com a sistema lacunar temporani.

  En aquests moments, s'està elaborant el Pla de Gestió de l'Estany de Sils, que ha de servir per definir les línies de gestió més adequades per a l'espai natural i determinar quines accions cal engegar de forma urgent i consensuada amb la ciutadania. Per aquest motiu el procés participatiu no termina amb aquesta jornada, sinó que en breu es farà públic els resultats de les taules de treball per poder continuar amb la participació a través de canals permanents, com seran les bústies de suggeriments i el fòrum vitual a la pàgina web de l'Ajuntament de Sils.

  Moltes gràcies a tots els que ens vau acompanyar en aquest primer pas cap a la millora de l'Estany!

 • Més actuacions de millora a l'Estany de Sils

  De nou, el Dept. de Medi Ambient i Habitatge ha concedit a l'ajuntament de Sils una subvenció per continuar les actuacions de millora de l'espai natural

  Continuant amb les propostes consensuades a través del procés participatiu per a la gestió de l'Estany de Sils, l'Ajuntament de Sils va presentar un projecte a la línia d'ajuts als espais PEIN del Dept. de Medi Ambient i Habitatge, el qual ha estat concedit. El projecte aprovat, que porta per títol "Millores paisatgístiques i dels elements d'ordenació de l'ús públic a l'Estany de Sils" es concreta en les següents actuacions:

  1. Millores paisatgístiques:

  > Millora paisatgística de l'estació de bombament.

  > Adequació de la passera sobre la Sèquia de Sils per a l'accés de cadires de rodes, bicicletes i cadiretes de nens.

  > Donar continuïtat a la lluita contra la canya, planta al·lòctona invasora, al llarg de la sèquia.

  > Integració paisatgística dels aguaits, per disminuir l'efecte de la freqüentació de la zona.

  2. Millora del sistema de senyalització de l'itinerari de la zona recuperada

  > Substitució dels elements obsolets i/o erronis.

  > Incorporació de senyalització per a la difusió dels valors ambientals.

  3. Potenciar itineraris alternatius per disminuir la freqüentació de la zona de la llacuna permanent

  > Adequar l'itinerari existent per a BTT com a passeig.

  > Recuperació de l'antiga ruta de l'Observatori Vell.

  > Promoció de les diverses rutes de descoberta de l'espai.

 • Sils celebra la 3a Setmana de la Custòdia a l'Estany de Sils

  Aquest cap de setmana es va celebrar a Sils la 3a Setmana de la Custòdia amb un gran èxit de participació

  Eren les 8 del matí d'un dissabte a l'Estany de Sils, amb una temperatura de 4ºC i no ens podíem imaginar que tanta gent estigués disposada a acompanyar-nos durant l'anellament científic en aquestes condicions, però efectivament! Va ser una grata sorpresa comprovar com diferents grups de persones anaven passant pel punt de trobada on es realitzava l'anellament i escoltaven atentament les explicacions de l'expert del col·lectiu Bisaroca, en Joan Ventura. Aproximadament 50 persones van poder observar com funciona l'anellament, quina és la seva funció i conèixer més de prop les espècies que es van anellar. L'activitat va coincidir amb una jornada de voluntariat d'Acció Natura en què es feia un seguiment de rèptils i amfibis de l'estany. Així que durant el matí vam tenir l'ocasió de comprovar que efectivament tenim tortuga d'estany a Sils i ens van mostrar com atrapen els exemplars, com els identifiquen i quin seguiment estan realitzant.

  A les 16.00h, al mirador de l'Estany de Sils, es va fer l'alliberament de fauna autòctona procedent del centre de recuperació de fauna salvatge de Torreferrusa, amb la col·laboració dels Agents Rurals i el col·lectiu Bisaroca. En aquesta ocasió només ens va acompanyar una dotzena de persones, però això va facilitar l'apropament als animals i una major proximitat de les explicacions dels experts. En concret es va alliberar un exemplar de xoriguer, que s'havia recuperat d'un cop, que li impedia volar, i d'un bernat pescaire de grans dimensions que s'havia recollit quan encara era un poll i no sabia volar. Precisament el bernat pescaire, després de sobrevolar la zona durant una estona, va aterrar a la llacuna permanent, on es va quedar i esperem que trobi tot el què necessiti. A continuació, es va procedir a inaugurar l'exposició fotogràfica d'aus que el col·lectiu Bisaroca ha organitzat gràcies a la col·laboració de molts dels seus membres i col·laboradors. L'exposició es podrà visitar fins al 2 de novembre al Centre d'Informació de l'Estany de Sils, de divendres a diumenge, de 10 a 14h.

  El diumenge al matí es va realitzar la visita de descoberta del patrimoni natural i cultural de l'Estany de Sils, amb la col·laboració del col·lectiu Bisaroca i Temporània. Durant el trajecte, ambdós agrupacions van alternar explicacions en què informaven als assistents de les actuacions de recuperació que s'han dut a terme a l'Estany de Sils i dels valors culturals i naturals que es poden trobar. A més, es van visitar dos exemples de custòdia del territori existents a la zona, per una banda els terrenys d'Acció Natura, adquirits al 1999 a través d'un acord de compravenda. I en darrer lloc, es va visitar la parcel·la que l'ajuntament de Sils ha començat a custodiar a través d'un acord de gestió, en què es pretén recuperar el prat de dall i el bosc de ribera que antigament vorejava els recs i canals de les parcel·les. En aquesta ocasió també cal destacar l'elevada assistència de persones (aproximadament 40) que es van mostrar molt interessades en la preservació de la natura i en les mesures de gestió.

  Gràcies a tots els assistents, que fan possible que aquestes activitats es puguin celebrar i que valgui la pena tot aquest esforç!

10°C

Estany de Sils

Fair

Humidity: 82%

Wind: 0 km/h

 • 24 Mar 2016 16°C 9°C
 • 25 Mar 2016 15°C 8°C