Estany de Sils

 • 85 espècies identificades

  diversitatbiologica2010maratofotografica

  Els participants a la marató d'espècies que es va celebrar a Sils en motiu del Dia de la Biodiversitat van localitzar fins a 85 espècies diferents.

  En concret, es van fotografiar i posteriorment identificar:

  • 43 ocells, com ara martinets, orenetes, mallarengues o picots.

  • 3 amfibis, la granota verda, la pintada i el gripau corredor.

  • 2 rèptils, la sargantana i la tortuga de Florida.

  • 2 peixos, la gambúsia i la carpa.

  • 35 invertebrats, entre aranyes, insectes, cargols o crancs.

  diversitatbiologica2010maratofotograficagran

 • Gestió de la vegetació d’aiguamoll amb cavalls

  En el marc del Projecte de restauració i gestió de L'Estany de Sils, Acciónatura està promovent actuacions per millorar la biodiversitat en els herbassars d'aiguamoll i els prats de dalla.

  En els terrenys de propietat d'Acciónatura s'assagen mètodes de gestió com la pastura amb cavalls de la Camarga, i d'altres com la sembra amb farratges i la sega anual. L'avaluació d'aquests mètodes de gestió es fa amb un seguiment científic de la flora i fauna realitzats per la universitat de Girona i pel col·lectiu Bisaroca. En el treball de camp d'alguns dels estudis hi han participat voluntaris de Sils.

  En el cas de la gestió amb cavalls, els resultats obtinguts han estat interessants per la millora de la biodiversitat. Des d'un punt de vista de la flora, les zones amb pastura no han presentat un augment de la riquesa i diversitat de la vegetació, però si que s'ha observat que l'eliminació de plantes dominants com el balcalló ha permès la revegetació amb plantes pròpies d'herbassars humits. Les clarianes d'aigües lliures que s'han creat també han estat útils per la fauna, en especial pels ocells que hi troben aliment i repòs, sobretot en les èpoques de migració.

  Aquests bons resultats han animat a ampliar l'espai de pastura de 2 a 3,4 ha, i el grup actual de 3 cavalls s'ampliarà fins a 4 aquesta primavera. Els cavalls emprats provenen d'un ramat que viu en llibertat als Aiguamolls de l'Empordà, de manera que no necessiten un cobert per guarir-se, ni que els portem menjar ni sal. S'alimenten de les plantes que creixen a la parcel·la i veuen l'aigua del canal que la travessa.

  Acciónatura, a través de l'hípica Vidreres, realitza un control diari de l'estat dels cavalls i del funcionament del tancat elèctric. En el cas d'inundació extrema dels terrenys on estan els cavalls, es preveu la seva recollida i trasllat temporal a les instal·lacions de l'hípica. Aquesta actuació ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente) i del departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

  Acciónatura
 • Marató d'espècies en motiu de la Setmana de la Biodiversitat

  anyinternacionaldiversitatbiologia2010

  Celebrem la Setmana de la Biodiversitat a l'Estany de Sils amb una Marató d'Espècies. L'objectiu és localitzar el màxim número d'espècies possible entre els diferents equips.Us podeu inscriure al Centre Cívic de Sils, enviant un mail a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o bé trucant al 972168285.

  Tots/es els/les participants tindran un petit obsequi i al finalitzar hi haurà un refrigeri.
  Aquesta activitat està organitzada conjuntament per Acciónatura i l'Ajuntament de Sils i s'emmarca dins les activitats de la Setmana de la Biodiversitat, organitzada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i coordinada  per la Xarxa de Custòdia del Territori.

  Marató d'espècies 2010

 • Properes actuacions per a la millora de l’estat ecològic

  Estany de Sils 2009

   

  Acciónatura, amb el suport de l’Ajuntament de Sils, preveu dur a terme aquest estiu una sèrie d’actuacions amb l’objectiu de millorar l’estat ecològic de la llacuna d’aigua permanent i la sèquia de Sils.

   Amb aquesta actuació la zona augmentarà el seu valor, de manera que tant la població local com els visitants podran gaudir d’una àrea natural protegida de gran valor i riquesa.

   

  L’estat ecològic deficient de l’Estany

  Aquest problema és especialment rellevant a la llacuna d’aigua permanent. Es manifesta per la baixa qualitat de l’aigua i la presència de comunitats vegetals i animals empobrides. Aquest fet es pot atribuir, a la important aportació de matèria orgànica, nutrients i altres contaminants que hi arriben de les zones agrícoles i urbanitzacions que l’envolten, i també a la baixa taxa de renovació de l’aigua.

  A més, les poblacions d’espècies exòtiques introduïdes és un dels factors que ha agreujat aquest problema. Les abundants poblacions de cranc de riu americà (Procambarus clarkii), de tortuga de florida (Trachemys scripta elegans) però sobretot de carpes (Cyprinus carpio) de la llacuna són, en part, les responsables de la pobresa de l’ecosistema, ja que aquestes espècies remouen el sediment, eliminen les plantes submergides i augmenten la terbolesa de l’aigua.

  Com millorar la baixa qualitat de l’aigua

  Per solucionar aquesta problemàtica, tal i com estableix la Directiva Marc de l’Aigua, Acciónatura procedirà a analitzar l’estat ecològic de l’estany i canals pròxims, mitjançant el càlcul dels indicadors definits per la Directiva Marc de l’Aigua. Aquests indicadors ens permetran avaluar, un cop finalitzada l’actuació, si l’estat ecològic de l’estany ha millorat i en quin grau ho ha fet.

  Posteriorment s’aplicaran mesures directes per a la millora de la qualitat de l’aigua. Aquestes se centren en el control de la població de carpes i altres espècies de fauna exòtica. Per aconseguir-ho s’aprofitarà l’època d’estiatge, en el que el nivell de l’aigua és més baix, per procedir a un buidatge forçat de l’estany mitjançant l’ús de motobombes. Un cop el nivell de l’aigua sigui mínim, es procedirà a realitzar una pesca intensiva de les carpes. El mètode que s’utilitzarà per a la seva retirada serà la pesca elèctrica. Aquesta tècnica s’ha provat en diverses zones humides d’arreu d’Europa, amb molt bons resultats ja que al no produir la mort dels peixos, no provoca cap dany a les poblacions de peixos autòctons, ni d’altra fauna present a l’estany.

  Tot i que l’objectiu principal són les carpes, s’aprofitarà la operació per capturar el màxim nombre d’exemplars d’altres espècies de fauna exòtica presents a l’estany: el cranc de riu americà i la tortuga de florida. La seva captura es realitzarà mitjançant la instal·lació de trampes en diversos punts de l’estany.

  Aquestes actuacions seran dirigides i supervisades per un equip expert en estudis piscícoles, constituïts en la consultora Sorelló. També hi participarà un expert en estudi de tortugues aquàtiques.

  Aquesta mesura representa una actuació totalment necessària per a la millora de l’estat ecològic de l’estany, és avalada per la comunitat científica i experts ecòlegs, i compta amb el suport de l’ajuntament de Sils.

 • Treballem per millorar la qualitat de l'aigua de l'Estany de Sils

  CAPTURA DE FAUNA EXÒTICA


  Què s’ha fet?

  A l’agost es va iniciar la captura de fauna exòtica a Sils, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aigua de l’estany. La feina va començar, aprofitant el baix nivell d’aigua estival, amb el buidatge de l’aigua de la llacuna mitjançant l’ús de motobombes i amb l’ajuda d’una comporta basculant que impedeix l’entrada d’aigua de la sèquia, la qual té una elevada càrrega de matèria orgànica i nutrients, sense destorbar el correcte desguàs de l’estany.

  Posteriorment, es va procedir a la retirada de les carpes. S’han extret el 100 % del total de carpes, més de 5000 individus o l’equivalent a 1,5 tones, molt més del que s’havia estimat. La carpa és un peix exòtic que produeix un impacte molt negatiu a l’estany, la seva presència comporta la desaparició de la vegetació submergida, l’augment de la terbolesa de l’aigua, l’alliberament de nutrients i en conseqüència, l’empobriment de les comunitats vegetals i animals de l’aiguamoll.

  Tot i això, aquest peixos invasors podrien tornar si la sèquia sobreeixís o si algú els alliberés directament. Per això és molt important, NO INTRODUIR O ALLIBERAR CAP ESPÈCIE EXÒTICA A L’ESTANY.

  A més, també s’ha aprofitat per extreure altres espècies introduïdes, com ara la tortuga de Florida que competeix amb la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), espècies protegides que compten amb importants poblacions a Sils, i el cranc americà, encara que la seva eliminació és molt complicada perquè s’amaga al fang quan baixa el nivell de l’aigua, on pot resistir molt de temps fins l’arribada de les pluges.
   
  Tractament dels peixos

  Les espècies autòctones no van ser eliminades, es van pescar amb trampes i van ser alliberades a la sèquia. D’altra banda, les carpes mortes han estat gestionades mitjançant un gestor de residus autoritzat.

  Cal mencionar que el dessecament s’hauria produït igualment, degut a que les llacunes de tipus mediterrani tenen cicles de formació i dessecació al llarg de l’any, depenent del tipus de sòl i les condicions hidrològiques de la zona on es troben. Amb l’ús de les motobombes, simplement s’ha accelerat el procés natural.

  Què passarà ara?

  A l’època de pluges s’espera que l’estany torni a omplir-se de forma natural. La millora de la qualitat de l’aigua afavorirà la reproducció de l’anguila, així com d’altres espècies d’interès, com ara els invertebrats, els amfibis, o aus típiques d’aiguamoll, com ara el cabusset o la fotja i diverses aus migratòries. Per saber si l’actuació té bons resultats es faran seguiments periòdics per controlar poblacions.

  Aquesta actuació, que duu a terme Acciónatura amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sils, compta també amb el suport de la Fundación Biodiversidad i Gas Natural.

10°C

Estany de Sils

Fair

Humidity: 82%

Wind: 0 km/h

 • 24 Mar 2016 16°C 9°C
 • 25 Mar 2016 15°C 8°C